Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Slavnostní otevření komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA

Home » blog » Slavnostní otevření komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA

29. června 2021 – proběhlo slavnostní otevření komunitního centra Nová Křižovatka, které sídlí v ulici K Blahobytu v Pardubicích za účasti pracovníků KŘIŽOVATKA handicap centra, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, spřátelených organizací, filantropů, zástupců senátu, kraje, města a široké veřejnosti. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si zázemí komunitního centra, soutěžit v několika sportovních disciplínách nebo si poslechnout živou hudbu v podání formace Safe Exit.

Otevřela se tak nová kapitola existence organizace, což znamenalo také úspěšné završení rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v pardubickém kraji. 

Proslovy politiků a filantropů 

Na místě promluvili k návštěvníkům zástupci místní politické reprezentace. Jmenovitě: člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a   náměstek primátora Jakub Rychtecký, také senátorka Miluše Horská.  Výše jmenovaní ocenili úsilí vynaložené při realizaci náročného investičního projektu a také význam poskytování sociálních služeb v obecné rovině.

Tisková mluvčí městské policie Lucie Klementová zmínila důležitost přátelských sousedských vztahů a jejich vazbu na kvalitu poskytovaných služeb. Podporu organizaci vyjádřil také český polárník a spisovatel Oldřich Bubák. Mnoho dalších úspěchů popřál také ekonomický náměstek východočeského divadla Bohumil Kos. 

Sportovní aktivity

Návštěvníci se mohli zapojit do několika sportovních disciplín, za jejichž absolvování byli odměněni cenami dle vlastního výběru. Soutěžilo se v jízdě na mechanickém vozíku, ruském kuželníku, hře Mölkky, šipkách nebo minigolfu. Převážná část návštěvníků se s chutí zapojila do sportovních aktivit, což přispělo k přátelské a uvolněné atmosféře.

Prohlídka rekonstruovaného objektu

Návštěvníci si měli možnost prohlédnout prostory, ve kterých jsou poskytovány sociální služby. Zázemí sociální rehabilitace a prostory Centra denních služeb určené pro osoby s tělesným nebo kombinovaným postižením. Také nácvikovou kuchyň a společenskou místnost, které fungují pod KŘIŽOVATKOU handicap centrum, o.p.s. Prohlédli si i poradnu NRZP, pomáhající osobám se zdravotním handicapem. Mohli se projít přilehlou zahradou, která celému místu dává příjemný ráz. 

Hudební produkce

O hudební doprovod se postarala holická skupina Safe Exit se svým akustickým vystoupením, které u návštěvníků sklidilo bouřlivé ovace a zasloužený potlesk.

Posted on