Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Na vozíku život nekončí, …

Home » příběhy » Na vozíku život nekončí, …

Směr života ovlivňuje mnoho vnějších faktorů. Některé dokážeme ovlivnit, jiné ne. Můj život změnil v 17 letech skok do vody. Přestože jsem na tom místě skákal do vody mnohokrát, tentokrát tam byl nějaký kámen, kláda, kdo ví? Rána, pár kroků a pak podlomení kolen. Můj život směřující k životu zdatného nástrojaře nabral směr jinam.

Léčba, rehabilitace, hledání jak naložit se životem na vozíku. V této době jsem potkal mnoho lidí, kteří mi pomáhali najít směr kam dál. Udělal jsem si kurz na PC a na účetnictví, a pracoval z domu jako účetní pro vinotéku. Ale protože mne to stále táhlo mezi lidi, tak jsem začal pracovat jako účetní v Parníku. Bylo to sdružení lidí, pomáhající lidem na vozíku. Časem Parník nabral směr chráněná dílna a přerušil poskytování rehabilitace a zážitkových seminářů pro veřejnost. 

Já jsem upřednostňoval jinou cestu, a proto jsem s kamarády založil v prosinci roku 2007 KŘIŽOVATKU handicap centrum, pomáhající lidem s tělesným handicapem. Začátky nebyly snadné. Neměli jsme prostory, zkušenosti, podporu. Začali jsme s organizováním volnočasových aktivit pro lidi na vozíku. Časem jsme rozjeli ergoterapii, ve které probíhají nácviky soběstačnosti a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek. Tedy vše, co jsem i já sám pro podporu samostatného života potřeboval. Zásadní pomoc pro naše sociální služby přišla v roce 2010 od města Pardubice, a to poskytnutím potřebných bezbariérových prostor. Zde se naše sociální služby rozvíjely a zkvalitňovaly. V roce 2016 jsme sociální službu poskytující volnočasové aktivity na žádost našich klientů změnili na Centrum denních služeb, kde mohou být klienti celodenně. 

Sociální služby se nám však rozšířily – jak do počtu klientů, tak do počtu nabízených terapií a již se do stávajících prostor nevejdeme. Vybrali jsme si sice trnitou cestu, ale vedoucí k větším vlastním novým prostorům i k potřebnému zázemí. Našim cílem se stalo vybudovat Polyfunkční komunitní centrum pro osoby se zdravotním postižením. Zde bychom také poskytovali zázemí pro odbornou poradnu NRZP, jejíž služby naši klienti často využívají. Nejprve jsme zažádali o podporu z IROP, avšak i přes úspěšně podaný projekt zůstala část finančního zajištění projektu na našich bedrech.

Nyní hledáme lidi, kteří nám svým darem pomohou nést finanční závazek, aby stále platilo, jak naši organizaci charakterizoval můj kamarád/zaměstnanec/vozíčkář: „Jsme tu pro Vás a rychle pomůžeme, ale doufáme, že nás nikdy nebudete potřebovat.“ Více o projektu i o možnosti, jak nás podpořit naleznete na www.novakrizovatka.cz a více o nás na www.krizovatka-hc.cz.

Posted on