Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – notebooky pro CDS

Home » blog » Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – notebooky pro CDS

Mnoho našich klientů je nyní z důvodů indikace velmi rizikové skupiny COVID 19 v sociální izolaci a nevychází z domu. To má pro ně velké dopady na psychiku, která je následně důvodem zhoršení jejich zdravotního stavu.

Náš nápad, abychom je přes on-line prostředí zapojili do aktivit probíhajících v centru, byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Finanční podpora byla použita na nákup tří kusů notebooků. Dva na zápůjčku pro klienty, kteří jsou obtížné životní situaci a jeden pro pracovníky centra ke svolávání a realizaci on-line aktivit.

Nyní můžeme klienty zapojit do vzdělávacích a volnočasových aktivit trvající např. 1,5-2 hodiny denně i z jejich domovů a zmírnit jejich pocit izolace.

Bc. Petra Macháčková

Posted on