Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Sázení v komunitní zahradě KŘIŽOVATKA

Posted on

Dne 1. 6. 2023 proběhlo ve spolupráci KŘIŽOVATKY handicap centra se Zelenou loukou osázení záhonu o velikosti 89 mmedonosnými rostlinami. Práce proběhli za krásného počasí a dobré nálady všech zúčastněných. Záhon bude nejen potěchou pro oko lidí, ale také pastvou a skrýší pro hmyz. Postupně rozkvétající rostliny vytvoří jeden z ostrůvků zajišťující různorodou biodiverzitu v okolí. 

Tato akce je jeden z mnoha krůčků k tomu, aby se prostor zahrady u komunitního centra NOVÁ KŘIŽOVATKA stal místem pro setkávání a relaxaci lidí z okolí. Každý si pod pojmem relaxace představuje něco jiného. Někdo posezení na trávě s přáteli, jiný radost z vlastních výpěstků, další místo pro sportovní aktivity.

Podívejte se na fotky, jak nám práce šla od ruky a pokud se budete chtít zapojit do činnosti zahrady volejte paní Macháčkovou 775 766 453.