Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Poděkování za Adventní koncerty na ČT

Home » blog » Poděkování za Adventní koncerty na ČT

Vážení, rád bych touto cestou poděkoval České televize a lidem, kteří stáli a stojí již 30. let za pořádáním Adventních koncertů. A protože v loňském roce vybrali také naši organizaci, mohli jsme se účastnit a alespoň chvilku být součástí toho neskutečného maratonu.

Byla to dobrá zkušenost a velmi příjemné natáčení s fajn lidičkami. Je skvělé kolika lidem již pomohli. Dokázali oslovit miliony laskavých dárců kterým patří velký dík, že dokážou myslet i na jiné. Finanční prostředky, které koncerty přinesou naši organizaci, pomůžou nám, abychom mohli pomáhat co nejlépe lidem s handicapem. Budou použity na dofinancování vzniku nového komunitního centra.

Pro nás ale Adventní koncerty znamenaly také velkou podporu v tom, že to, co děláme má smysl. A stojí za to pokračovat, protože každý takový úspěch převáží ty ostatní neúspěchy.

Děkujeme a přejeme Adventním koncertům minimálně dalších třicet let.

Milan Pešek

Posted on