Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

Jak se to vyvíjí s tím naším SNOEZELENEM?

Home » blog » Jak se to vyvíjí s tím naším SNOEZELENEM?

Již proběhly skupinové hodiny na téma čajvoda.

Individuální terapie (facilitační i relaxační) probíhají během celého týdne dle potřeb klientů sociální rehabilitace. 21. 6. 2022 se můžou naši klienti těšit na skupinovou snoezelen hodinu na téma čokoláda.

Hodina bude oživena lepším zvukem z nových Soundbarů, na které nám poskytla finanční částku Nadace Jedličkova ústavu. V dalších hodinách nás budou doprovázet nové zrakové podněty z jiných nových optických předmětů, které jsou hrazeny též tou samou nadací.

Nesmíme také zapomenout na podporu Nadace ČEZVÝBOR DOBRÉ VŮLE – nadace Olgy Havlové, bez které by snoezelen nevznikl.

Ještě bychom ho rádi rozšířili o některé pomůcky, ale to je hudba budoucnosti odvíjející se od získaných finančních prostředků. Naši klienti se mohou těšit na mnoho dalších tematických hodin, které se postupně vymýšlí podle jejich nápadů.

Děkujeme!

Posted on